Modele kultury organizacji

Jest Ona oparta na centralnej osobie lidera (Lub ścisłej grupie liderów), która wywiera Silny Wpływ na całą Organizację wzdłuż « promieni » rozchodzących się OD Centrum, na extérieur organizacji. Decyzje w tej kulturze są podejmowane racjay Pod wpływem priorytetów liderów, niż na podstawie procedur logicznych. Pełnia kontroli i Informacji znajduje się nous władzy osób z Centrum sieci. Dix rodzaj Kultury organizacyjnej dobrze sprawdza się w otoczeniu burzliwym, Kiedy Trzeba szybko reagować na Nowe bodźce, Jednakże qualité podejmowanych działań Zależy głównie OD kwalifikacji liderów. Kultura władzy sprawdza się głównie w Małych organizacjach. Gdy organizacje się nadmiernie rozwiną, Może się załamać. Bardzo krytycznym Momentem jest Strata lidera. Taka Sytuacja często powoduje znaczny chaos w organizacji włącznie z jej końcem organizacji. Kultura organizacyjna ma SWE Korzenie w wielu dyscyplinach: antropologii, psychologii społecznej, une przede wszystkim socjologii organizacyjnej.

Jest Ona definiowana na Bądź jaki wzorzec podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub zbudowany przez daną grupę w procesie uczenia się, Jak radzić sobie ze swoimi problemami zewnętrznej Miedzykulturowe i wewnętrznej integracji, Bądź jako Wzór wartości, często uważanych za oczywiste, pomagający organizacji członkom, Zrozumieć, które działania są Możliwe ne przyjęcia, une nie które. Wybrane definicje Kultury organizacji w psychologii zarządzania: « Zespół wartości, tradycji, przekonań, postaw, które są istotą wszystkiego, co się Robi i Myśli w organizacji. Jest Ona zasilana przez système obrzgów, rytuałów, wzorców komunikowania się, Struktur nieformalnych « . « System znaczeń przyjmowanych przez Członków organizacji, odróżniający te Organizację OD innych ». Kultura normatywna jest dokładnym przeciwieństwem Kultury PRZYMUSU. Polega Ona na tym, że w firmie pracują osoby, których cele są w entierement zgodne z celami organizacji. Tacy pracownicy w całości oddają się wykonywanej pracy, a Firma czasem sprawie się dla nich czymś w rodzaju drugiego Domu. Kultura organizacyjna, b, ąca następstwem wieloletniego Rozwoju organizacji, zasadzająca się na określonej misji, filozofii, Przestrzeni fizycznej (obszary wpływów, budynki) oraz psychologicznej (Struktura formalna organizacji, Kryteria selekcji pracowników, styl zarządzania) jest trwałą wartością każdej organizacji oraz wyznacznikiem jej efektywności i oryginalności. Można wyróżnić Cztery sfery propose jej objawienia (E.

Głowacka 2011, p. 65-66): ciężko jest Jednak odpowiedzieć zdefiniować kulturę organizacyjną, Podobnie que Jak trudno jest podać jednoznaczną definicję Kultury. Pierwszym człowiekiem, qui użył pojęcia « Kultura organizacji » w odniesieniu do organizacji, był kanadyjski lekarz i psychologi Elliott Jacques. Jacques określił kulturę organizacji jako « zwyczajowy sposób Myślenia, odczuwania je działania, qui Muszą Poznań ć nowi Członkowie, częściowo przynajmniej aller zaakceptować, Jeśli sami chcą być zaakceptowani jako pracownicy ».